Novare Public

Novare Public är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister till offentlig sektor. Genom innovativa lösningar skapar vi goda förutsättningar för att fler personer ska få möjlighet att få rätt arbete.

Novaregruppen förser idag näringslivet med kvalificerade chefer och specialister, erbjuder ledarskapsutveckling och olika kompetensförsörjningstjänster. På samma sätt kommer vi att spela en viktig roll för offentliga sektorn då behovet av kompetensförsörjning är minst lika stort och alla dessa insatser är oerhört viktiga för den offentliga arbetsgivaren.