Partners och intressebolag

Samarbete ligger i vår natur.

Moderbolaget Novare Human Capital ägs av fem personer i bolagets ledning tillsammans med FAM AB som sedan 2024 har en 20% ägarandel. I de verksamhetsdrivande bolagen är ägandet spritt och många medarbetare är delägare i sina respektive bolag.

 

Vi samarbetar med partners och har intressen i en rad företag:

 

Intressebolag:

 

Valida

Specialister på säkerhetsutredningar och analyser vid rekryteringar. Genomför riskbedömningar, Due Diligence, bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar, samt bistår med policydokument, rutiner, metodik, bedömningsmatriser och riskprofiler.

 

Partnerbolag:

 

FAM AB

Ett privat ägarbolag som ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna via Wallenberg Investments AB. De är en aktiv ägare med långsiktig ägarhorisont som fokuserar på strategiska bolagsinnehav och alternativa investeringar. Värdetillväxt och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att ge anslag till forskning och utbildning i världsklass.

 

Fairchild Executive Search Finland

Vår finska samarbetspartner är specialiserad på rekrytering av företagsledning, nyckelpersoner och ledare inom ett flertal branscher. De erbjuder Executive Search, Board Services, Executive Assessment och Leadership Audit i Norden, Baltikum, Ryssland och Europa.

 

Allshares

Spetskompetens inom löner, förmåner, kompensation och incitamentsprogram. Allshares hjälper nationella och multinationella företag och organisationer med faktabaserad rådgivning och plattformsstöd inom ersättningsområdet.

 

 

 

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?