Beredskapslyftet

Resurspoolen som tar vid när samhället inte räcker till.

Beredskapslyftet är en ideell förening som mobiliserar resurser från näringslivet när samhället drabbas av kriser och större händelser.

Vad är Beredskapslyftet?

Syftet med Beredskapslyftet är att vara just den beredskapsplattform som samhället behöver när oväntade behov uppstår.

 

Bakgrund.

Idén om Beredskapslyftet föddes dagen efter att SAS tvingades permittera 90% av personalen på grund av coronapandemins reserestriktioner. På ena sidan fanns permitterad kabinpersonal med viss sjukvårdskunskap. På andra sidan fanns en hårt ansträngd sjukvård med extrema personalutmaningar.

För att lösa situationen startade Sophiahemmet Högskola en intensivutbildning för permitterad SAS-personal. Inom några dagar hade 300 SAS-medarbetare anmält intresse. Flera permitterade fick nya jobb och sjukvården fick en välbehövlig förstärkning.

 

En tom fläck fylldes.

Beredskapslyftet är idag organiserat som en ideell förening med funktionen av en plattform för mobilisering av resurser från näringslivet när samhällskriser uppstår. Sedan starten har Beredskapslyftet tagit flera initiativ, bland annat Ukrainian Professional Support Center och det brottsförebyggande programmet Rätt Kurva.

 

Initiativtagare och medlemmar.

Beredskapslyftet startades av Novare, Wallenbergstiftelserna och Sophiahemmet Högskola under våren 2020. Medlemmar idag är föreningens stiftare FAM, Novare, SAAB och Axel Johnson.

 

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?