Våra värderingar

Det här tror vi på.

Vi är en värderingsdriven organisation. Men värderingar som bara finns nedskriva på ett papper betyder ingenting. Först när värderingarna styr oss i det dagliga arbetet, när de formar tankar och interaktioner människor emellan, då gör de nytta och kan fungera som en kraftkälla.

 

Visa hjärta, ge insikt, våga agera.

Dessa tre, mycket korta meningar är värderingarna som guidar oss. Orden i sig är inte heliga, men däremot dess betydelse.

 

Att visa hjärta innebär att vi finns till för att hjälpa människor att få det bättre. När vi ser något som behöver rättas till på arbetsmarknaden, då försöker vi uppfinna nya lösningar.

Att ge insikt betyder att vi hjälper varandra. Vi delar med oss av kunskaper till arbetskamrater, uppdragsgivare och omgivningen, för att vi tycker om att göra varandra bättre. Vi är generösa med klokskaper, livserfarenheter och tankar, i smått och stort.

Att våga agera handlar om att ta ansvar. Vi är ingen toppstyrd organisation. De människor inne i verksamheten som gör det dagliga arbetet är också de som fattar de bästa besluten. Även om det är obekvämt för stunden. När vi upptäcker en utmaning vill vi agera snabbt. Hellre testa och prova nya saker, än att fundera och analysera på egen kammare.

 

Varför är värderingar viktiga?

Varumärken, affärsidéer, produkter och omvärldsstrategier genomgår ständigt omprövningar, anpassningar och förnyelse. Men allt vilar på värderingarnas plattform. De är konstanta över tid. Just därför är de så oerhört betydelsefulla.

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?