Styrelse

Hur kan vi hjälpa din styrelse?

Att ha en stark och kompetent styrelse är avgörande för varje företags framgång och långsiktiga tillväxt. Därför erbjuder vi både styrelserekrytering och styrelseutvärdering.

Styrelserekrytering

En välkomponerad, effektiv och erfaren styrelse är en avgörande tillgång för ett företags utveckling. Novare Executive Search har lång erfarenhet av att rekrytera till styrelser på högsta nivå. Vi agerar som rådgivare till ägare, valberedningar och nomineringskommittéer i samband med rekrytering av ledamöter och ordförande samt vid utvärderingar av styrelsens arbetsformer.

Vi arbetar med de största börsbolagen, mindre ägarledda företag och organisationer med olika ägarformer. Varje styrelserekrytering är unik och har alltid en given kravbild.

 

Vårt team av konsulter och researchers är mycket erfarna rådgivare med lång erfarenhet av vd- rekrytering, styrelseutvärdering och governance-frågor. Vår samlade erfarenhet och vårt breda nätverk är omfattande. En viktig målsättning för oss är att alltid presentera jämställda kandidatlistor. Novares väldokumenterade erfarenhet kring jämställd styrelserekrytering är välkänd i marknaden.

 

Styrelseutvärdering

Vi har ett strukturerat utvärderingsverktyg som analyserar börsbolags styrelser löpande en gång om året. Genom denna tjänst erbjuder vi en objektiv och systematisk process för utvärdering av styrelsens arbete.

Vi ser bland annat över styrelsens sammansättning, arbetssätt och dynamiken i gruppen. Utvärderingen sker genom muntliga och konfidentiella intervjuer och med dessa resultat som utgångspunkt kan styrelsen sen utveckla arbetsformer, identifiera svagheter och öka effektiviteten utifrån en samlad och objektiv bild.

 

 

Här har vi samlat ett urval av tidigare kunder:

Vill du veta mer? Hör av dig!

Fredrik Hillelson

Grundare & vd Novare Human Capital, vd Novare Executive Search

FAQ

Vad är executive search?
Vad är fördelarna med att använda executive search?
Hur ser en rekryteringsprocess ut?
Varför ska vi använda Novare Executive Search som samarbetspartner?
Inom vilka branscher verkar Novare Executive Search?