Vi hjälper människor framåt

Kan er organisation prestera ännu bättre?

Vår vision är att stärka organisationer genom att stärka individer. Allt vi gör handlar om – att få organisationer att fungera och prestera bättre, och vägen dit är att fokusera på människor.

Novare är en grupp specialistbolag som jobbar med detta. Med lite olika perspektiv och specialkompetens kompletterar de varandra och täcker de flesta behov, både för privata och offentliga organisationer.

Novare i siffror

Novare består idag av sju olika bolag som är specialiserade på rekrytering, konsultlösningar och ledarskapsutbildningar.

120
Antal anställda
300M
Omsättning 2023
11
Olika språk som talas i koncernen

Det här är Novare

Att vi finns var från början ett initiativ av Investor som behövde hjälp med HR-stöd för Wallenbergsfärens mindre bolag. Det var 2001. Idag står vi på egna ben och har vuxit till en företagsgrupp som erbjuder specialistkompetens inom Human Capital. Eller med andra ord: rekrytering, kompetensutveckling och resursförstärkning. Bland annat.

Vi tror på idén om att utveckla människor. Det är där allt börjar. Starka team byggs genom att få individer att nå sin fulla potential. Det är så vi hjälper organisationer att nå nya höjder. Men vi vill också verka som en positiv kraft för hela samhället. Genom vår roll som rekryterare har vi möjlighet att driva förändring när det gäller jämställdhet och integration.

Här ser ni ett urval av våra samarbeten

Träffa våra medarbetare

Novare Executive Search

Fredrik Hillelson

Grundare & vd Novare Human Capital, vd Novare Executive Search

Mer om Fredrik
Novare
Novare

Med hjärtat på rätt ställe

Jämställdhet driver framgång.

Vi som jobbar med rekrytering har en maktposition när det gäller att förändra medarbetarstrukturer och driva på utvecklingen. Därför strävar vi alltid efter att presentera ett balanserat och jämställt kandidaturval. För att visa hur det ser ut hos oss redovisar vi årligen ett jämställdhetsindex som visar fördelningen mellan män och kvinnor i rekryteringsuppdragen och i Novaregruppen.

 

Mångfald och kvalificerade kandidater.

Ofta söker företag och organisationer efter kandidater i ett alltför snävt urval, speciellt när det är frågan om chefsjobb och styrelseplatser. För att skapa förändring har vi istället ambitionen att expandera urvalet och söka brett. Vi vet att det finns gott om talangfulla människor som ibland inte får chansen, som är precis lika kvalificerade och kan göra minst lika mycket nytta för organisationen.

För oss handlar inte rekrytering om att fylla tomma stolar. Vi ser varje rekrytering som ett sätt att hjälpa organisationer att nå högre produktivitet, innovationsgrad och lönsamhet – och i slutändan, som en väg till ett bättre, mer demokratistarkt samhälle.