Rekrytering

Vi erbjuder ett flertal nischade rekryteringstjänster för näringsliv och offentliga organisationer. Från Executive Search och chefsrekrytering till mångfaldsrekrytering och rekrytering av unga vuxna med funktionsvariationer.

Vi hittar exakt rätt person åt er.

Genom oss får ni tillgång till processer som utvecklats och förbättrats under många års arbete inom Human Capital. I uppdragen kommer ni att få personlig hjälp av Sveriges ledande rekryterare och researchers. Kombinationen av innovativa processer och skickliga medarbetare garanterar extra stor träffsäkerhet när det gäller de kandidater vi presenterar för er, oavsett om det handlar om en vd, specialist, mellanchef eller ung vuxen med funktionsvariation.

 

Vi tar samhällsansvar.

En hjärtefråga för oss är att ta ansvar för samhället i stort. Som en av landets ledande rekryteringsföretag har vi möjlighet att påverka när det gäller mångfald och inkludering.

 

Mångfald gör företag starkare.

Forskningen är glasklar. Mångfald är ingrediensen som gör organisationer mer dynamiska, innovativare, konkurrenskraftigare och bättre rustad för att möta framtidens utmaningar. På Novare tar vi detta på stort allvar och jobbar för att driva utvecklingen åt rätt håll på alla nivåer, i alla uppdrag.

Som ett led i den strävan tar vi flera initiativ. Ett av dem fokuserar på att matcha personer med mångkulturell bakgrund med arbetsgivare för att öka mångfalden i näringslivet. Ytterligare ett exempel är att vi hjälper unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer att komma in på arbetsmarknaden genom att vara närvarande med extra stöd till både arbetsgivaren och individen.

Genom att integrera mångfald som en viktig parameter i alla rekryteringsprocesser, vill vi hjälpa uppdragsgivaren att skapa en mer inkluderande och framgångsrik arbetsplats. Samtidigt som vi bidrar till en hållbarare arbetsmarknad och ett samhälle som är bättre för alla.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Fredrik Hillelson

Grundare & vd Novare Human Capital, vd Novare Executive Search

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?