Utbildningar

Kompetensutveckling för ledning och styrelse.

Alla framgångsrika organisationer har ledare som ständigt utvecklar sin kompetens, personlighet och nätverksrelationer. Genom våra ledarskapsprogram, styrelseutbildningar, nätverk och forum, får deltagarna inspiration, råd och konkreta verktyg av några av landets skickligaste personer. Vi erbjuder öppna och skräddarsydda företagsinterna program.

För styrelsemedlemmar som vill utvecklas inom styrelsearbete arrangerar vi Novare Board Programs – en rad utbildningar under ledning av landets mest framstående styrelsepersonligheter.

Vill du veta mer? Hör av dig!

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?