Vår vision

Vi gör organisationer starkare, genom att stärka individer.

Vår grundsyn är att vägen till att förbättra organisationer, går genom att stärka individer. Varje dag möter vi företag och myndigheter som upplever att det råder stor kompetensbrist. Många menar att de har svårt att hitta medarbetare med den kompetens de behöver. Det har vi tagit som en utmaning för att tänka i nya banor och utveckla nya metoder.

 

Vi finns för att hjälpa människor framåt.

Ända sedan starten har vi agerat för att vara en positiv kraft på arbetsmarknaden. När vi sett behov och tomma fläckar, eller identifierat en grupp människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, så har vi agerat och startat nya specialistbolag tillsammans med duktiga entreprenörer.

Som bolagsgrupp kan vi erbjuda en ovanligt stor bredd. Vi arbetar med alltifrån att rekrytera toppchefer till globala börsföretag, till att hjälpa människor med funktionsvariationer eller mångkulturella bakgrunder att få plats på arbetsmarknaden. Vår verksamhet omfattar flera världar – men det gemensamma, det vi tror på, handlar alltid i slutändan om att hjälpa människor och organisationer framåt.

 

Bidra till ett starkare samhälle.

Varje gång vi lyckas, när vi stärker människor som tidigare hamnat utanför i traditionella rekryteringsprocesser, då har vi skapat förändring. I förlängningen har vi dessutom bidragit till att skapa ett starkare, mer jämställt, inkluderande och demokratiskt samhälle. Och den resan tänker vi fortsätta på…

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?