Chefsrekrytering

Har ni behov av beslutsfattare, chefer till nyckelpositioner eller seniora specialister? Vi hittar ledarna som framtidssäkrar er organisation.

Stora ledare till stora organisationer.

Vi hjälper börsbolag, privata och statliga bolag samt verk och myndigheter att rekrytera de personer som har bäst förutsättningar för att bygga och stärka verksamheten på uppdrag av era ägare och styrelse.

Att rekrytera chefer är en omfattande process, men vi stöttar er på flera nivåer. Till exempel genom att genomföra en hel rekryteringsprocess, göra en slutbedömning av en kandidat, bakgrundskontroller eller att öka er interna kompetens med hjälp av coachning och utbildning.

 

Säkerställ er framgång.

Nyckeln till en lyckad chefsrekrytering är en djup förståelse för er verksamhet, era strategier, målsättningar och kompetensbehov som vi i nästa steg matchar med vårt omfattande nätverk. I och omkring börsbolagen för affärsdrivande företag eller inom kommuner, landsting och statliga myndigheter för offentliga organisationer.

Vår syn är att uppdrag på de högsta nivåerna sällan handlar om att bocka av krav- och kompetensprofiler. Det handlar minst lika mycket om att vaska fram den som har det största inre drivet och motivationen för jobbet. Där avgörs framgången.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Magdalena Ihre

Senior Consultant och Partner

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?