Offentlig sektor

Vi har lång vana av rekrytering, bemanning och kompetensförsörjning för myndigheter, statliga bolag och kommuner inom den offentliga sektorn. Vår grundsyn är att det inte bra handlar om att fylla tomma stolar, därför utgår vi alltid ifrån vad som skapar mest värde för bägge parter.

Tjänster för offentlig sektor.

Interims- och bemanningstjänster. Vi hjälper er att snabbt få förstärkning med rätt kompetens för att täcka omedelbara, nya eller tillfälliga behov. Vi tillför resurserna ni saknar.

Rekrytering av chefer och specialister. När ni har behov av chefer och specialister matchar vi alla uppdrag med kandidater som har rätt kompetens, personlighet och inte minst – passion för rollen.

 

Ett ovanligt stort nätverk.

Tack vare många års erfarenhet av kommuner, landsting och statliga myndigheter har vi byggt upp ett omfattande personnätverk. Det hjälper oss att göra snabba, effektiva kartläggningar och hitta de bäst lämpade kandidaterna. Vi har dessutom specialistkompetens när det gäller mångkulturell rekrytering och erbjuder olika former av stöd och support för att överbygga eventuella initiala hinder.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Mitra Frost

Vd och Partner

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?