Mitra Frost

Vd och Partner

Novare Public

Mitra har över 20 års erfarenhet av ledarskap, försäljning och rekrytering inom privat och offentlig sektor samt coachning och utveckling av ledare i organisationer. Hon har arbetat både operativt och strategiskt som rekryterare, regionchef samt vd där kompetensförsörjning alltid varit en av huvuduppgifterna.

Public