Om oss

Novare Public har fokus på den offentliga marknaden.

Vår huvudverksamhet handlar om kompetensförsörjning av chefer och specialister till offentlig sektor. Vi tillhandahåller hela Novaregruppens samlade erbjudande till offentlig sektor inom rekrytering, kompetensutveckling och rådgivning:

Rekrytering till högre chefsbefattningar via search
Ledarskaps- och utvecklingsprogram
Rekrytering av specialister och mellanchefer
Rekrytering av nyanlända svenskar
Introduktionsrekrytering av ungdomar med särskilda behov
Rådgivning inom ersättnings- och pensionsfrågor
Resursförstärkning av HR-personal, ekonomer samt administratörer i såväl operativa som strategiska uppdrag

Vill du veta mer? Kontakta oss!