Om Novare

Vad är Novare?

Novare är en grupp företag. Alla med sitt specialistområde inom Human Capital, det vill säga att rekrytera, leda och utveckla människor.

 

Sammanlagt är vi 130 medarbetare som hjälper privata företag och offentliga organisationer. Alla uppdragsgivare har olika behov, syften och mål. Att pressa in dem alla i en standardmall skulle inte fungera. Istället vill vi ge dig tillgång till spetskompetens genom våra olika specialistbolag. Där får du möta medarbetare som har kunskap om er bransch, som är bekant med kulturen och förstår de krav och villkor som er verksamhet ställer.

 

Vi jobbar för en bättre arbetsmarknad.

Vi har bestämt oss för att vara en aktiv, positiv förändringskraft för hela arbetsmarknaden. Av den anledningen arbetar vi inte enbart med rekrytering, konsultlösningar och ledarskapsutbildningar, utan också med att hjälpa personer med funktionsvariationer och människor med mångkulturell bakgrund att få mer plats på arbetsmarknaden.

Idag är vi en av rekryteringsbranschens större aktörer, vilket ger oss både kraft och möjlighet att påverka arbetsmarknadens strukturer. Varje år träffar vi över 15 000 personer, gör över 600 rekryteringar och tillsätter över 150 konsulter. Det ger oss ett av branschens bredaste nätverk.

 

Inte bara i Sverige.

Våra förgreningar sträcker sig över hela Norden. Den nordiska kulturen och värderingarna ger oss mycket gemensamt när det gäller ledarskap. Inte minst präglat av ett demokratiskt synsätt och större tilltro för kompetens än hierarkier. Eftersom våra uppdragsgivare ser fördelar med att operera nordiskt snarare än svenskt, är vi en del av ett frivilligt nätverk med likasinnade kollegor som samarbetar över de nordiska gränserna. Vi har ett nära samarbete med Fairchild Executive Search som är aktiva i Finland, årligen gör vi flera gemensamma uppdrag över de svenska och finska gränserna.

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?