Styrelse

Vi är specialister på att skapa bättre styrelser. Antingen genom att rekrytera en ny ordföranden eller nya ledamöter med rätt egenskaper, eller genom att utveckla och rusta de medlemmar som redan finns.

Konsten att bygga en bättre styrelse.

En bra styrelse fungerar som en katalysator för företagets tillväxt och framgång. Vi arbetar med att förbättra styrelser på två sätt. Dels genom rekrytering på högsta nivå, dels genom utveckling av medlemmarnas kompetens inom strategisk ledning, ekonomi, resursmobilisering, innovation och relationsbyggande.

Som rådgivare stöttar vi ägare, valberedningar och nomineringskommittéer. Uppdragsgivare är stora börsbolag och mindre, ägarledda företag. Något vi alltid strävar efter, är att presentera jämställda kandidatlistor.

 

Styrelseutbildning

I Novare Board Programs erbjuder vi dig moderna, nutida, öppna eller skräddarsydda styrelseutbildningar under ledning av landets främsta styrelsepersoner och experter.

 

Styrelseutvärdering

Vi har ett strukturerat utvärderingsverktyg som analyserar börsbolags styrelser löpande en gång om året. Genom denna tjänst erbjuder vi en objektiv och systematisk process för utvärdering av styrelsens arbete.

Vi ser bland annat över styrelsens sammansättning, arbetssätt och dynamiken i gruppen. Utvärderingen sker genom muntliga och konfidentiella intervjuer och med dessa resultat som utgångspunkt kan styrelsen sen utveckla arbetsformer, identifiera svagheter och öka effektiviteten utifrån en samlad och objektiv bild.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Fredrik Hillelson

Grundare & vd Novare Human Capital, vd Novare Executive Search

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?