Socialt ansvarstagande

Jämställdhet och social hållbarhet

Det har gjorts mängder med forskning kring vilka faktorer som gör arbetsplatser framgångsrika. Resultaten är glasklara; hållbarhet och jämställdhet är nyckelfaktorer för framgång. Organisationer med större spännvidd i medarbetarnas kön, ålder, språk och etnicitet är både lönsammare och framgångsrikare än homogena organisationer.

 

Jämställdhet driver framgång.

Vi som jobbar med rekrytering har en maktposition när det gäller att förändra medarbetarstrukturer och driva på utvecklingen. Därför strävar vi alltid efter att presentera ett balanserat och jämställt kandidaturval. För att visa hur det ser ut hos oss redovisar vi årligen ett jämställdhetsindex som visar fördelningen mellan män och kvinnor i rekryteringsuppdragen och i Novaregruppen.

 

Mångfald och kvalificerade kandidater.

Ofta söker företag och organisationer efter kandidater i ett alltför snävt urval, speciellt när det är frågan om chefsjobb och styrelseplatser. För att skapa förändring har vi istället ambitionen att expandera urvalet och söka brett. Vi vet att det finns gott om talangfulla människor som ibland inte får chansen, som är precis lika kvalificerade och kan göra minst lika mycket nytta för organisationen.

För oss handlar inte rekrytering om att fylla tomma stolar. Vi ser varje rekrytering som ett sätt att hjälpa organisationer att nå högre produktivitet, innovationsgrad och lönsamhet – och i slutändan, som en väg till ett bättre, mer demokratistarkt samhälle.

FAQ

Vilka är Novare?
Hur kan jag kontakta er?
Var sitter ni?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Kan ni hjälpa oss med uppdrag utanför Stockholm?