Assessment

Assessment

Via strukturerade kompetensbaserade djupintervjuer och personlighetstester identifierar vi ledarkompetens hos grupper vid större förändringar som företagsförvärv eller organisationsförändringar.

Vi sätter samman ett team med erfarna konsulter och researchers med djup kunskap om din bransch för att kunna göra en så noggrann och kunskapstung process som möjligt.

 

SECOND OPINION ASSESSMENT

Vid rekrytering av nyckelpositioner hjälper vi dig med en gedigen kartläggning av kandidaters kvaliteter som ledare – oavsett om du har interna kandidater eller har anlitat en branschkollega till oss.

Med hjälp av Novares affärsförståelse, branschkunskap, och psykologiska expertis agerar vi som din rådgivare – inte bara vid valet mellan kandidater, utan också gällande hur rätt person kan komma in i sin roll på snabbast möjliga vis.

 

MANAGEMENT AUDITS/DEVELOPMENT REVIEWS

Vi har lång erfarenhet av arbete med utvärdering av ledningsgrupper vid sammanslagningar, uppköp, och förändringar i strategi. Tack vare omfattande och internationell erfarenhet kan vi bistå dig både när det gäller vilka individer som skall ingå i en ny ledningsgrupp och hur ni kan utveckla befintliga grupper och dess medlemmar för att ta verksamheten till nästa nivå.

 

SUCCESSIONSBEDÖMNINGAR

Det sägs att alla ledare bör ha minst två tänkbara successionskandidater i sin organisation – vi hjälper dig att identifiera vilka de är. Vi agerar som rådgivare inte bara till rekryterande chef, utan även till successionskandidater gällande vad som behövs för att ta nästa steg i utvecklingen som ledare.

 

HITTA UNGA TALANGER

Vid urval till traineeprogram och andra juniora roller med höga krav är vi experter på att hjälpa dig välja rätt bland stora mängder sökande, utan att falla i diskrimineringsfällan.

 

RÅDGIVNING

Vi utgår alltid från din verksamhets behov, och jobbar långsiktigt i allt vi gör. Vill du diskutera talangförsörjning på strategisk nivå, kontakta oss.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Andreas Lökken

Head of Executive Assessment & Senior Consultant

Tester

Vi erbjuder flera olika arbetspsykologiskatester som möjliggör bedömning av kandidatens grundpersonlighet, riskbeteenden vid stress och press, värderingar och motivationsfaktorer samt logisk och analytisk förmåga. Testresultaten genererar också ett viktigt diskussionsunderlag där kandidaten kan få hjälp att upptäcka styrkor och brister.

Flera av våra konsulter är certifierade användare av högkvalitativa testverktyg för både personlighets- och färdighetstester från Assessio och SHL. Samtliga testverktyg är godkända av DNV GL och granskade av Stiftelsen för tillämpad psykologi.

 

Vi erbjuder följande tester:

 

  • Hogan Assessment Systems

Ett personlighetsinventorium som består av tre deltest vilka tillsammans ger en helhetsbild av personligheten. Den första delen belyser de personliga egenskaper som kommer till uttryck under normala förhållanden, den så kallade grundpersonligheten. Den andra delen kompletterar med en fördjupad analys av kandidatens riskbeteenden när personen möts av ökade krav, press eller befinner sig i stressade lägen. Den sista delen kartlägger en persons drivkrafter.

 

  • OPQ32r

Ett personlighetsformulär som beskriver 32 olika egenskaper. Egenskaperna är indelade i tre huvudområden; relationer, tankesätt och emotioner. Personligheten i OPQ definieras som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig.

 

  • Matrigma

Ett logiskt analytiskt test som ger ett mått på personens problemlösnings- och slutledningsförmåga och fallenhet att urskilja logiska samband. Testet utmanar förmågan att se dolda samband, fylla i luckor där information saknas, se relationer mellan olika objekt och hitta beröringspunkter.

 

  • Verify

Består av tre olika färdighetstester som mäter verbal, numerisk och induktiv förmåga. Numeriska delen mäter kandidatens förmåga att fatta rätt beslut eller dra rätt slutsatser från numeriska eller statistiska data. Verbala delen mäter kandidatens förmåga att utvärdera logiken i olika sorters skriftliga argument. Induktiva delen mäter förmågan att dra slutsatser och förstå förhållandet mellan olika begrepp, oberoende av tidigare kunskaper.

FAQ

Vad är executive search?
Vad är fördelarna med att använda executive search?
Hur ser en rekryteringsprocess ut?
Varför ska vi använda Novare Executive Search som samarbetspartner?
Inom vilka branscher verkar Novare Executive Search?