Anna Borg ny styrelseledamot i FAM

  • 27 januari 2022
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Vattenfalls VD Anna Borg har valts in som ny styrelseledamot i Wallenbergstiftelsernas ägarbolag FAM. Anna har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar inom Vattenfall, däribland försäljningschef och CFO, samt från Klarna. Anna har också ett stort engagemang i förändrings- och hållbarhetsfrågor.

”Anna Borg har en bredd och ett djup inom såväl energi- och hållbarhetsfrågor som fintech- och ledarskapsfrågor, vilket kommer bli en stor tillgång i FAM:s styrelsearbete framåt. Annas erfarenhet, kompetens och personlighet kommer bli ett viktigt komplement till styrelsen och vi är glada över att Anna kommit ombord”, säger Marcus Wallenberg, styrelseordförande i FAM.

Läs mer här >>

Om FAM AB:
FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av Wallenberg Investments AB som är helägt av Wallenbergstiftelserna. FAM:s ägande fokuserar på ett fåtal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid. Värdetillväxt i och utdelningar från FAM bidrar till Stiftelsernas värdetillväxt och förmåga att lämna anslag till forskning och utbildning.