Våra ramavtal

Idag har vi flera stora ramavtal med statliga myndigheter i hela Sverige.

 

  • Kammarkollegiets ramavtal avseende rekryteringstjänster

Novare Public har slutit ramavtal för rekryteringstjänster med statliga myndigheter via Kammarkollegiet.

Med rekryteringstjänster avses rekrytering av chefer, IT-chefer och IT-specialister, samt spetskompetenser enligt kammarkollegiets beskrivning.

 

  • DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

DIGG:s uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den offentliga förvaltningen menas kommuner, landsting och statliga myndigheter. Novare Public har ett ramavtal med DIGG gällande rekryteringstjänster.

 

  • Almi företagspartner AB

Novare har ramtal för rekryteringtjänster hela koncernen Almi Företagspartner AB (Executive Search), samt för Stockholm Almi Företagspartner AB.

 

  • SPV – Statens Tjänstepensionsverk

Ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk avseende rekryteringstjänster.

 

  • UHR – Universitetets- och Högskolerådet

Ramavtal avseende rekryteringstjänster.

 

  • Vinnova

Ramavtal med Sveriges innovationsmyndighet avseende rekryteringstjänster.

 

  • TLV – Tandvårds- och läkemedlesförmånsverket

Ramavtal avseende rekryteringstjänster.

 

  • Regeringskansliet

Ramavtal avseende rekryteringstjänster.

 

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret du söker här, tveka inte att höra av dig till oss!

Hur går en rekrytering till hos er?
Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?
Kan vi anlita Novare Public för att rekrytera specialister?
Kan vi direktupphandla era tjänster?