Vår process

Våra rekryteringsprocesser

Våra rekryteringsprocesser är kvalitetssäkrade, vilar på en vetenskaplig grund och skräddarsys efter vår uppdragsgivare. I vissa fall behöver organisationer hjälp med hela processen och i andra fall delar av den. Oavsett agerar vi som ambassadörer för våra uppdragsgivare samtidigt som vi är rådgivande och konsultativa.

Vårt mål är att rekrytera de bästa och mest lämpade experterna, specialisterna och cheferna till våra offentliga organisationer samt inom IT och Tech.

Vi har expertkunskap i hur rekrytering fungerar inom offentlig sektor. Vi känner till och följer de lagar och riktlinjer som ska tillämpas och vi är vana att samverka med fackliga representanter. Därför kan vi säkerställa att du som uppdragsgivare är trygg under hela rekryteringsprocessen. 

En viktig del i vårt arbete är att vi alltid arbetar i team för att bredda vårt nätverk och tillvägagångssätt, säkra objektiviteten och ha en så nära dialog som möjligt med er som uppdragsgivare och våra kandidater. Vi vet att det krävs flera kloka insikter för att hitta er nästa chef och att teamwork är en nyckel till framgång. 

 

Dessa delar ingår i en hel rekryteringsprocess:

 

  • Behovsanalys inför framtagande och kvittering av kravprofil

I detta moment träffar vi rekryteringsteamet för aktuell roll, andra intressenter som berörs av rekryteringen samt eventuellt medarbetar- och ATO-representanter. Syftet är att landa i en djup förståelse av bakgrunden till rekyteringsbehovet, förväntningar på rollen och villkor.
Novare är konsultativa och utmanande under detta arbete.

 

  • Annonsering (om önskvärt)

Novare Public använder olika digitala annonskanaler. Detta steg genomförs i samspel med uppdragsgivarens rekryteringsteam och kommunikationsavdelning.

 

  • Sökarbete

Vi kompletterar annonsering med en kartläggning av relevanta branscher och områden. Vi drar självklart nytat av Novares breda och utvecklade nätverk, både inom chefer och specialister.

 

  • Intervjuer i olika steg

Intervjuer sker i olika steg vilket stäms av i uppstartsmötet tillsammans med uppdragsgivarens rekryteringsteam. I vårt sökarbete stämmer vi av sökmotivation och mappning mot kravprofilen. I nästa steg i rekryteringsprocessen genomfört kompetensbaserad intervju och djupintervju efter tester. Efter intervjuerna ansvarar ansvarig rekryteringskonsult för återkoppling och presentation för rekryterande chef.

 

  • Kvalitetssäkring

Vi använder oss både av referenstagning och tester i våra processer. Vid önskemål har vi även möjlighet att erbjuda olika typer av bakgrundskontroller.

 

  • Anställning och uppföljning

Vi arbetar konsultativt och stöttande under hela processen, även inför diskussion med slutkandidat om lön och andra villkor. Efter att kandidatenhar börjat sitt nya arbete, träffas vi för uppföljning vid två tillfällen. Vi stämmer av både med kandidat och rekryterande chef. Vi är rådgivande, coachande och lösningsfokuserade och välkomnar feedback.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Mitra Frost

Vd och Partner

Jämställdhet i rekryteringen

Novare har sedan start arbetat aktivt med jämställdhet och har varje år sedan 2017 presenterat Novares Jämställdhetsindex och visat upp siffror på hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i våra rekryteringar.

 

Fredrik Hillelson, grundare och koncernchef för Novare, menar på att rekryteringsbranschen har en maktposition när det gäller jämställdhet samt att fler aktörer måste ta sitt ansvar.

”Min uppfattning är att några branschkollegor är progressiva men att det stora flertalet fegar ur i frågan om jämställdhet. De vill och vågar inte visa sina siffror och det är inte längre hållbart. Kunderna kräver öppenhet idag på ett helt annat sätt”

 

Syftet med Novares jämställdhetsindex är att följa upp jämställdhetsmål kring rekryteringar på ett transparent sätt och samtidigt inspirera andra aktörer inom branschen att göra detsamma.

Transparens är enligt Fredrik A och O för att branschen ska kunna följa utvecklingen och sätta tydliga mål för förändring framåt. Tillsammans har vi ett stort ansvar för att skapa ett starkare, lönsammare och mer hållbart näringsliv.

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret du söker här, tveka inte att höra av dig till oss!

Hur går en rekrytering till hos er?
Hur lång tid tar en rekryteringsprocess?
Kan vi anlita Novare Public för att rekrytera specialister?
Kan vi direktupphandla era tjänster?