Sohaila Bagger-Sjöbäck i Passion effect

  • 21 augusti 2023
  • Intervju
  • Nyhet
Novare

Novare Interim & Recruitment grundades under våren 2017 och är idag specialiserade på både konsultlösningar och rekryteringar främst inom HR, Ekonomi, Business Support och Hållbarhet.  Passion Effect var särskilt intresserade av att få inblick i hur Sohaila Bagger-Sjöbäck, VD på Novare Interim & Recruitment, med sin gedigna förståelse för HR, formar och hanterar HR-relaterade frågor inom sin egen organisation.

För att ständigt utveckla sitt team och bidra till framgång inom organisationen fokuserar Sohaila på att skapa en kultur där lärande och utveckling uppmuntras.

“Just att uppmuntra medarbetarna att själva ta initiativ till sin egen utveckling tror jag är avgörande – med andra ord självledarskap. Vidare är jag tydlig med mina förväntningar på alla medarbetare och jag jobbar mycket med direkt feedback för enskilda prestationer.Utöver detta belyser hon även vikten av medarbetarsamtal där de tillsammans skapar individuella planer, identifierar styrkor, utvecklingsområden och sätter tydliga mål.

“Sist men inte minst och vilket jag tidigare nämnt – våga ge ärlig feedback, konstruktiv men även positiv, det är A & O.”

 

Läs intervjun i sin helhet här >>