Coop framtidsprogram – intervju med Karin Trotzig och Magnus Andersson

  • 28 juni 2023
  • Intervju
  • Nyhet
Novare

Novare erbjuder skräddarsydda företagsprogram som formas efter önskemål, behov och målgrupp. Under våren har vi jobbat tillsammans med Coop som just nu genomgår en stor omställning. Coop lägger ned två terminaler och flyttar till en ny anläggning i Eskilstuna med målet att vara klara till 2024. Novare har tillsammans med Coop tagit fram ett framtidsprogram för några av deras tjänstemän som påverkas av nedstängningen, med syftet att coacha dem för framtiden. Vi har träffat Karin Trotzig och Magnus Andersson på Coop Broterminal för att ställa några frågor.

Hej, berätta vilka ni är!

Katrin: Hej! Jag jobbar som HR-chef på Broterminalen och har nu jobbat där i lite mer än två år. Jag kom in på Coop Broterminalen några månader efter att beslutet fattats om att göra den här förändringen. Innan har jag jobbat i stora och mindre organisationer med HR-frågor av alla slag.

Magnus: Jag är terminalchef på Broterminalen sedan sju år tillbaka, jag rekryterades faktiskt till Coop av Novare. Tidigare har jag varit Managementkonsult och VD och med den bakgrunden är jag nog mer en generalist jämfört med många i logistikbranschen. När jag kom till Coop visste jag att man hade planer på att bygga en ny terminal och att de nuvarande skulle läggas ned inom några år.

Ni ska flytta till ett nytt automatiserat lager, berätta om det här projektet!

Magnus: Det är ett stort projekt där två stora terminaler ersätts och blir en, det kommer bli bättre på många sätt men framförallt bättre för butikerna. Det är ett fullomslutande projekt som påverkar hela Coop och hittills har det gått väldigt bra och vi följer tidsplanen som planerat.

Projektet innebär att Broterminalen med runt 800 personer och terminalen i Västerås med runt 250-300 personer kommer att ersättas av ett stort automatiserat lager. Idag finns det ingen matindustri i Stockholmsområdet så det är ett område som måste försörjas med mat. Det innebär att vi växer inom logistik, många logistikbolag vill lägga sig nära Stockholm i och med att det inte går att bygga lager inne i stan. Det är en “sweet spot” mellan Hässelby och Västerås, det är där man vill placera sig.

Det kommer bli en utmaning för oss att behålla medarbetare. Vi talar om för dem att vi inte kommer att finnas kvar där vi är idag men att det kommer finnas en ny anläggning 10 mil bort och att de gärna får flytta med dit om de vill. Samtidigt finns det mycket jobb i närområdet och det blir en utmaning för oss att behålla medarbetare som står inför ett val om att flytta med oss eller ta ett jobb som ligger närmre.

Vad innebär Coops framtidsprogram och vad är er roll i detta?

Katrin: Tanken föddes när vi satt och funderade på hur vi på bästa sätt kan stötta våra medarbetare som påverkas av nedstängningen. Vi är mitt i en omställning som påverkar många medarbetare, många av dem har jobbat hos oss länge och vissa har inte sökt jobb utanför Coop på länge. Vi tänkte att om man kan hjälpa dem att känna sig trygga här och nu, och om man vet var man ska när Coop stänger Broterminalen så kan man vila i att förändringen sker.

Magnus: Ett nyckeltal som man oftare borde ha med när man stänger ned är; Hur många är i ett nytt jobb efter sex månader från det att man stängt. Det kommer vara viktigt att man håller kvalitén och levererar hela vägen fram till dess att man stänger, men om våra medarbetare lyckas få ett nytt jobb samtidigt – då gör man nytta på riktigt. Det är lätt för många som varit länge på en arbetsplats att fastna i vad man kan och vad man är bra på, och vad man har gjort under dessa år. Vi ville samarbeta med Novare som kan coacha dem om hur arbetsmarknaden funkar och kan hjälpa dem lyfta fram vad de har gjort under alla dessa år som är bra att ta med sig i jobbsökandet.

Katrin: Vi vill hjälpa medarbetarna att beskriva vad de faktiskt har varit med om, vad de levererat och hur de har utvecklats under åren de varit hos oss.

Magnus: Det vi brottades lite med var; vi skall stänga, vi behöver personalen men nu hjälper vi dem bort. Hur tänkte vi nu? Men vi har resonerat så att alla kommer att lämna någon gång. Hellre att vi har positiva, framåtlutade och inspirerade medarbetare längs vägen som pratar om nya möjligheter och ser ljust på framtiden än att ha medarbetare som tycker att det hela bara är jobbigt.

Hur har programmet utformas och vad har förhoppningen varit?

Katrin: Vi hade våra initiala tankar, sen träffade vi gänget på Novare och beskrev hur vi tänkte och vad vi ville göra för våra medarbetare. De kom tillbaka med ett förslag på hur vi skulle kunna göra det och vi fick tycka till. En viktig faktor vi tog med var att vi ville göra det i grupp, så att man i gruppen kan känna stöd, trygghet och inspireras av varandra.

Nu är vi i mål med första framtidsprogrammet för Coop! Hur skulle ni beskriva att det har gått?

Katrin: Jag tycker det har gått bra. De har skrattat tillsammans och lärt känna varandra på ett annat sätt än innan. Det har varit ett bra klimat och man har kunnat diskutera öppet, samtidigt som det har varit utmanande. Vi har hört från flera deltagare att det har varit positivt att göra det här tillsammans i grupp, och möjligheten att med hjälp av Novare få reflektera över vad man faktiskt kan, har uppskattats mycket.

Magnus: Vi hoppas att de som har varit med på programmet blir fyllda med energi och får en framtidstro. Det gör att de kan landa lite mjukare och börja titta framåt nu när de har fått verktygen för hur man kan göra.

Vad är nästa steg nu?

Magnus: Vi vill köra en omgång till med en ny grupp medarbetare i höst. Vi ska också gå igenom summeringarna och prata med deltagarna för att se om det är några justeringar som bör göras. För mig och Katrin är det fortfarande full leverans åtminstone fram till årsskiftet, sen kommer det bli en stegvis nedtrappning.