Fredrik Hillelson intervjuad i Chefstidningen

  • 13 mars 2023
  • Intervju
  • Nyhet
Novare

Fredrik Hillelson, VD och grundare av Novare, har blivit intervjuad i Chefstidningen om det årliga utvecklingssamtalet. Han tror på att röra sig bort från utvecklingssamtalet och istället anamma korta avstämningar med medarbetarna.

”– Täta ”check-ins” gör att man kan fånga upp saker som inte funkar i ett tidigt skede. Om någon av medarbetarna inte levererar, och man väntar i flera månader tills det är dags för det årliga utvecklingssamtalet kan det bli väldigt laddat. Eller om någon jobbar för mycket och inte mår bra, då är det ju bättre att ses oftare så upptäcker man det i tid.

Fredrik Hillelson menar att det hela tiden blir viktigare att kommunicera med sina medarbetare och aktivt visa att man ser och hör dem. Tätare samtal kan också ha en viktig funktion för medarbetarna.

– Medarbetarna får ett naturligt forum för att ventilera problem och ställa frågor till chefen. Sitter man en gång i månaden och pratar med varandra blir det inte lika dramatiskt, det blir istället ett pågående samtal, en relation där man framför vad som funkar och vad som inte funkar, om man mår bra eller dåligt.”

Läs intervjun i sin helhet >>