Rebecca Nobel och Armin Haddad intervjuade av Riksförbundet Attention

  • 4 mars 2022
  • Intervju
Intro

Rebecca Nobel och Armin Haddad på Novare Intro f.d. Novare Peritos har blivit intervjuade av Riksförbundet Attention. I intervjun berättar de om Novare Intros arbete med att hjälpa unga vuxna med NPF in på arbetsmarknanden. De berättar bland annat om hur de arbetar och vikten av att NPF inte glöms bort i mångfaldsidealet.

”När Armin coachar en person med NPF så påpekar han hur viktigt det är att vara tydlig.

– Socialt stöd, tydliga instruktioner, mycket hands on-hjälp – sådant som företag inte har resurser att erbjuda.

Rebecca fyller i:

– I början blockar vi coacher våra egna kalendrar och är med på plats, så att vi också lär oss arbetet. Vi gör listor, kanske med bilder om behovet finns, vi jobbar mycket med struktur och vad man ska prioritera.

Om matchningen är lyckad, vilket oftast är fallet, har såväl kunden, företaget som samhället en rejäl vinst att ta hem.

– Vi förmedlar ju riktiga jobb med en riktig lön, och företaget får sitt behov täckt. Det tillför också mycket på arbetsplatsen och sänder positiva signaler till bolaget i stort om att man jobbar med inkludering och mångfald – på riktigt, säger Rebecca.”

Läs mer här >>