Delal Apak intervjuad i HR People

  • 2 maj 2023
  • Intervju
  • Nyhet
Intro

Novare Intro startades för 10 år sedan för att hjälpa unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer in på arbetsmarknaden, en grupp med hög arbetslöshet. I en intervju med HR People delar Delal Apak, VD på Novare Intro, med sig av sina tankar om hur Sverige kan bli bättre på mångfald. I Sverige pratar vi mycket om mångfald och jämställdhet men denna grupp glöms ofta bort. Företag behöver representera hela landets befolkning och får inte nöja sig med bara jämställdhetsfrågan mellan kvinnor och män.

”Vd:n Delal Apak, som själv har en syster med ­funktionsvariationer, brinner för att göra Sverige till ett mer inkluderande land. I den bästa av världar, säger hon, hade inte ­Novare Intro behövts.

»Inte om Sverige på riktigt hade varit bra på mångfald och inkludering. Arbetslösheten bland alla med funktionsvariationer är skyhög, framför allt i den gruppen vi fokuserar på. Vi vill vara en bro in på arbetsmarknaden, ge dem bättre förutsättningar att lyckas och när de gör det så går det väldigt bra. Det är bara det att de inte får chansen, som arbetslivet ser ut.«

Sverige har en uppblåst självbild i mångfaldsfrågor, enligt Delal Apak.

»Andra länder har kommit mycket längre. I Sverige har man framgångsrikt drivit jämställdhetsfrågan mellan kvinnor och män. Jag tror att det är farligt om vi nöjer oss med det. Vi behöver företag där hela landet är representerat och då kan det vara personer med funktionsvariationer eller annan etnisk bakgrund. Företag som representerar Sverige behöver göra det även när det gäller humankapitalet.«”

Läs intervjun i sin helhet här >>

Foto: Peter Cederling