Fredrik Hillelson med i Chefakademin Talks

  • 21 september 2022
  • Nyhet
Intro

Fredrik Hillelson, VD och grundare Novare, medverkar i Chefakademin Talks. Tillsammans med Siri Wikander, HR- och ledarskapsexpert, och Cissi Elwin, VD för Chefakademin, diskuterar de ledarskap framåt och vad det betyder för dig som ledare.

”Det är mycket för ledare nu. I efterdyningarna av pandemin följer en lågkonjunktur.

Kriget i Ukraina skakar om också oss i Sverige och ledare ska nu navigera genom energikris, sköra leveranskedjor, stigande räntor, börsras och exceptionell inflation. Och ovanpå allt det dessutom en obevekligt skenande klimatkatastrof.

Så vad behöver ledare fokusera på nu? Vilka kompetenser och förmågor behöver vässas – hos chefer och medarbetare?”

Se webinaret här >>