Upptäck den dolda potentialen hos personer med NPF-diagnoser

  • 20 januari 2024
  • Nyhetsbrev
Intro

Egenskaper som lojalitet, noggrannhet och kreativitet är vanligt förekommande egenskaper som arbetsgivare efterfrågar, men inte alltid finns hos sina sökande. Trots detta står en betydande andel av personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF-diagnoser) utanför arbetsmarknaden, en grupp som ofta förknippas med just dessa egenskaper.

En rapport från Ernst & Young och Prinsparets Stiftelse visar att mängden diagnosticerade ökar i samhället och att av gruppen med NPF-diagnoser är enbart 48 % ute i arbetslivet jämfört med 73 % av befolkningen i övrigt. Rapporten tydliggör att samhället inte har förmågan att ta vara på den diversifierade arbetskraften i samma utsträckning som den övriga befolkningen.

Vi på konsultbolaget Novare Intro har sedan starten arbetat för att ge personer med NPF-diagnoser en plats på arbetsmarknaden. Företaget grundades 2012 och har sedan dess hjälpt hundratals arbetssökande att hitta sysselsättning genom vår konsultlösning – introduktionsrekrytering. Genom en introduktionsrekrytering förser vi arbetstagare och uppdragsgivare med verktyg för att främja en arbetsmiljö där individuella egenskaper och styrkor kan nyttjas. Styrkor som ofta hamnar i skymundan till följd av arbetsgivarnas oförmåga att anpassa arbetsmiljön för att ge arbetstagaren bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. Små anpassningar som vi på Novare Intro menar kan ha en betydande effekt på personer med NPF-diagnos förmåga att utföra sitt arbete.

Många arbetssökande som Novare Intro möter, berättar att de på arbetsintervjuer gärna undviker att informera intervjuaren om sin diagnos eller eventuella behov av anpassningar, just för att undvika det stigma som medföljer NPF-diagnoser. På Novare Intro uppmuntrar vi arbetssökare att vara sig själv, här omfamnas olikheter på riktigt.

Under den elvaåriga period som Novare Intro har matchat personer med NPF-diagnoser till olika uppdrag  har vissa styrkor och färdigheter varit mer frekventa  än andra. Nedan finns ett urval av egenskaper och arbetsroller som ofta utmynnat i framgångsrika relationer genom Novare Intros konsultlösning.

🎯 Fokus och noggrannhet: Inom målgruppen finns personer som har en otrolig förmåga att fördjupa sig i uppgifter och uppmärksamma detaljer. Dessa egenskaper matchas många gånger till kunskapsrelaterade tjänster; roller inom IT, ekonomi och forskning.

📃 Strukturerad och metodisk arbetsstil: Många inom målgruppen har en naturlig fallenhet för att skapa och följa strukturer vilka gör dem lämpliga för roller inom HR, administration och projektledning.

💪 Hängivenhet och uthållighet: Inom målgruppen finns en mängd kandidater som har en imponerande uthållighet och dedikation inom deras intresseområden vilket gör dem lämpliga för arbetsområden som lagerarbete, montörarbete och industri.

❤️Ärlighet och rättframhet: Många med NPF-diagnoser säger precis som det är och lindar inte in det som de vill säga, det skapar en atmosfär av öppenhet och ärlighet på arbetsplatsen, vilket kan vara avgörande för att lösa konflikter och förbättra kommunikationen.

💡 Kreativitet: Många tänker annorlunda och bidrar med innovativa lösningar, vilket gör deras kreativitet värdefull inom områden som marknadsföring, design och produktutveckling.