Staffan Hansén till AP3

  • 13 juni 2022
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Tredje AP-fondens styrelse (AP3) har utsett Staffan Hansén till ny VD. Staffan Hansén är idag VD för SPP Pension & Försäkring och medlem i koncernledningen för Storebrand-koncernen. Han tillträder rollen på AP3 senast den 1 december och efterträder Kerstin Hessius som i mars annonserade att hon slutar som VD efter 18 år.

Christina Lindenius, styrelseordförande i AP3 kommenterar:
”Jag är mycket glad över att vi har rekryterat Staffan Hansén som ny vd för AP3. Med sin långa och breda erfarenhet av kapitalförvaltning och gedigna erfarenhet som vd och ledare, är jag övertygad om att Staffan Hansén – tillsammans med alla kompetenta medarbetare i AP3 – kommer att skapa de bästa förutsättningarna för en fortsatt god utveckling av verksamheten och därmed för det allmänna pensionssystemet.”

Staffan Hansén, tillträdande vd för AP3 kommenterar:
”Jag ser väldigt mycket fram emot att lära känna medarbetarna på AP3, och tillsammans med dem fortsätta leverera på fondens viktiga uppdrag för det allmänna pensionssystemet. Jag har stor respekt för de fina resultat som åstadkommits, och kliver in i vd-rollen med en ambition om att fortsätta utveckla AP3 som en kapitalförvaltare i världsklass i en kompetent och trivsam arbetsmiljö”.

Läs mer här >>