Nu öppnar jobbcenter för ukrainska flyktingar – Ukrainian Professional Support Center

  • 25 april 2022
  • Beredskapslyftet
  • Nyhet
Novare

För att möjliggöra för fler ukrainare att snabbt komma i sysselsättning, skapar nu den ideella föreningen Beredskapslyftet ett jobbcenter i Stockholm där arbetsgivare och ukrainare kan mötas för att kompetensmatchas. Initiativtagare är Fredrik Hillelson, VD och grundare Novare.

Det är ett antal rekryterings- och utbildningsföretag som går samman för att skapa arbetsmöjligheter genom att nyttja kraften i sina nätverk – Novare, Academic Work, Amrop och Irisgruppen. Även Yrkesdörren, en matchningstjänst som sammanför utrikes födda och etablerade svenskar, står bakom initiativet. Yrkesdörren är en del av Axel Johnson.

Yuliia Holovlova är projektkoordinator för centret. Hon arbetade i Ukraina som marknadschef och kom till Sverige i början av mars: If your company can help with a job, be it part-time, full time or just hourly – please get in touch with us. If this project gives one person a job, that’s a success. I know just from my own experience how important a job is for a person who fled the war, and in order to settle into Swedish society and be part of the community.

Magnus Wikström, VD Academic Work: Det är en självklarhet för oss att hjälpa till där vi kan, och vi vill bidra med all kompetens, nätverk och de resurser vi har för att göra detta projekt möjligt. Vi vet att sysselsättning inte bara skapar trygghet i form av egen inkomst utan möjliggör även att bli del av ett sammanhang, vilket vi tror kan vara en byggsten mot en stabilare vardag.

Anna Urombi, partneransvarig Yrkesdörren: Vartannat företag rekryterar genom kontakter och för nya i Sverige blir ett professionellt nätverk ofta avgörande. Genom Yrkesdörren sänker vi tröskeln för utrikes födda och etablerade svenska att mötas och snabba på vägen till jobb.

Mikael Norr, VD Amrop: Vi är verkligen glada över att kunna delta i detta arbetet. Vi har på olika sätt försökt stötta våra egna anställda i Ukraina, men nu kan vi också på hemmaplan bidra till att på lite längre sikt skapa möjligheter för de som flytt kriget att återetablera sig och skapa förutsättningar för ett nytt liv i fred.

Claus Forum, VD Irisgruppen: För oss är det självklart att bistå med vår expertis för att ge de bästa förutsättningar för dessa personer att uppnå egen försörjning och trygghet. Som utbildningsaktör kan vi förutom att dela vårt nätverk av företag, rusta denna grupp med grundläggande svenskutbildning.

Centret kommer matcha jobb både genom digitala kanaler men också genom fysiska möten på Spritmuseum i Stockholm, som lånar ut sina lokaler till projektet.

Ingrid Leffler är chef för Spritmuseum: För oss var det en självklarhet att öppna upp en del av vårt museum för det här, vi är också glada över att ha anställt en trädgårdsmästare vilket vi fått hjälp med av jobbcentret.

Initiativet, som lanseras den 25 april, finansieras av Academic Work, Amrop, Irisgruppen och Novare.

Kontakt
Malin Crona, projektledare, 0723 08 72 94, malin.crona@novare.se
Denys Gordiyenko, projektledare, 0701 49 79 50, denys.gordiyenko@novare.se
Yuliia Holovlova, projektkoordinator, 0737 819646, yuliia.holovlova@novare.se
Fredrik Hillelson, vd och grundare Novare, 0735 20 00 62, fredrik.hillelson@novare.se

Om Beredskapslyftet
Beredskapslyftet startade 2020 som ett sätt att mobilisera näringslivets resurser för att hjälpa vård, skola och omsorg under pandemin. Idag är Beredskapslyftet en ideell organisation som bland annat driver ett nätverksprojekt i Järvaområdet och ett aktivitetscenter för ukrainska barn på Nordiska museet i Stockholm. www.beredskapslyftet.se