Ukrainskt jobbcenter i Sverige får 20 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden

  • 18 augusti 2022
  • Beredskapslyftet
Novare

Under våren 2022 lanserade den ideella föreningen Beredskapslyftet Ukrainian Professional Support Center, ett jobbcenter för att möjliggöra för fler ukrainare att snabbt komma i sysselsättning i Sverige. På drygt två månader har jobbcentret hittat arbete till över 90 ukrainare som kommit till Sverige mellan mars och maj 2022. Nu har Beredskapslyftet fått 20 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att skala upp projektet som hittills har bekostats av rekryteringsföretag.

Fredrik Hillelson är initiativtagare till jobbcentret:
– Vi har sett hur mycket det betyder att få ett arbete som ny i ett land. Det skapar trygghet för familjen och en förutsättning för att bygga upp ett liv här. Näringslivet har nu ett ansvar för att öppna upp så att fler får komma in. I första steget har vi fått hjälp av arbetsgivare som Gröna Lund och Swedavia som anställt ukrainare genom centret vilket vi är mycket tacksamma för.

Centret kommer fortsätta drivas enligt tidigare framgångskoncept med en projektledare från Ukraina som kan den ukrainska kulturen, språket och har kontakter i gruppen, tillsammans med en projektledare från Sverige som kan svensk arbetsmarknad, har överblick över bristyrken och ett stort nätverk i näringslivet. Målet är att hjälpa 1200 ukrainare till eller närmare arbete.

Malin Crona är en av två projektledare för centret:
– Europeiska Socialfonden har skapat initiativet Care och det är där vi nu fått medel för att fortsätta driva centret. Deras mål, liksom vårt, är att fler ska komma i arbete eller utbildning och bli delaktiga i samhället. Vi kommer tack vare pengarna kunna få fler ukrainare i arbete och även starta intensivutbildningar inom bristyrken.

Denys Gordiyenko är en av två projektledare för centret och kom själv till Sverige i mars 2022:
– We at the Ukrainian Professional Support Center are happy and grateful to be able to continue with the jobcentre. There are still many Ukrainians who are looking for jobs and it feels good that we can be here and help. It works like a normal recruitment, the big difference is the speed of the recruitment, as these are candidates who can start working immediately.

Fakta Ukrainian Professional Support Center
Ukrainian Professional Support Center lanserades i april 2022 av Beredskapslyftet i samarbete med Novare, Academic Work, Amrop, Irisgruppen, Axel Johnson och Spritmuseum. Syftet var att möjliggöra för fler ukrainare att snabbt komma i sysselsättning i Sverige. Jobbcentret har fungerat som ett forum för arbetsgivare och ukrainare att kunna kompetensmatchas med hjälp av rekryterare.