Morten Falkenberg till Cloetta

  • 5 februari 2024
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag till årsstämman avseende styrelse. Valberedningen föreslår att Morten Falkenberg väljs till ny ledamot i styrelsen och styrelsens ordförande vid årsstämman som äger rum tisdagen den 9 april 2024.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Patrick Bergander, Malin Jennerholm, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt, Mikael Svenfelt och Pauline Lindwall samt att Morten Falkenberg väljs till ny ledamot i styrelsen och dess nya ordförande. Som tidigare kommunicerats har nuvarande styrelseordförande Mikael Norman avböjt omval.

Morten Falkenberg är en mycket erfaren och rutinerad ledare med 35 års gedigen erfarenhet av ledande befattningar inom dagligvaruhandeln, telekom/tech och sällanköpsvaruföretag. Han var VD och koncernchef för Nobia från 2010 fram till sin pensionering 2019. Dessförinnan har Morten innehaft ledande positioner på både senior och koncernledningsnivå inom Electrolux, Tele Denmark och Coca-Cola. Morten är för närvarande styrelseledamot i Ansell Ltd och Duni AB.

Morten Falkenberg är oberoende både i förhållande till Cloettas större aktieägare och till bolaget och dess ledning.

Till pressmeddelandet >>