Martin Reinholdsson till Infrea

  • 10 mars 2023
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Martin Reinholdsson blir ny VD och koncernchef för Infrea AB respektive koncernen.

Martin Reinholdsson har under snart 25 år haft olika befattningar inom Vattenfall-koncernen, bl. a. inom konsult och projektverksamhet, inom förvärv och asset management samt inom vindkraftsproduktion. Detta både i Sverige och internationellt. Sedan 2020 är han VD på Enwell AB, som är moderbolag i en koncern bestående av 14 bolag med projektverksamhet inom installation av bl. a. värmepumpar och energibesparande lösningar till både privat- och företagssektorn. Parallellt är han sedan 2017 VD på NorthConnect som är ett joint venture mellan fyra nordiska energibolag, med syfte att bygga en kraftledning mellan Norge och Skottland. Martin Reinholdsson är Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

”Vi är väldigt glada att Martin Reinholdsson valt att ansluta till Infrea och som koncernchef leda nästa fas i vår utveckling. I Martin får vi en kommunikativ och positiv ledare med strategisk höjd, god förståelse för infrastruktur och konkret erfarenhet av projektverksamhet, anbudsaffärer, förvärv och att leda en decentraliserad organisation med dotterbolag av varierande storlek. Vi önskar Martin varmt välkommen.” – Tomas Bergström, styrelsens ordförande

”Det ska bli fantastiskt stimulerande att vara med och bidra till Infreas fortsatta utveckling, inte minst i den samhällsutveckling som pågår. Närmast ser jag såklart fram emot att träffa alla kloka kollegor över landet och lära mig mer om verksamheterna och de lokala förutsättningarna.” – Martin Reinholdsson, tillträdande koncernchef

Martin Reinholdsson tillträder senast den 4 september 2023.

Till pressmeddelandet >>