Kronprinsessparet besökte Ukrainian Children Activity Center

  • 25 april 2022
  • Beredskapslyftet
Novare

Ukrainian Children Activity Center drivs av Beredskapslyftet på Nordiska museet i Stockholm. Kronprinsessparet möttes av Beredskapslyftets ordförande Malin Leffler och medgrundarna Oscar Stege Unger, Fredrik Hillelson samt Sara Källström, avdelningschef Publik på Nordiska museet. Samtalet berörde bakgrunden till centret, samarbetet med Nordiska museet samt Beredskapslyftets andra initiativ En trygg start i Sverige.

Därefter anslöt centrets projektledare Denys Gordiyenko och Delal Apak och de berättade för Kronprinsessparet om hur centret är uppbyggt, om barnen och hur en vecka ser ut. Även Kateryna Kuznetsova, lärare vid centret, vad med i samtalet. Fokus i mötet låg också på att Denys och Kateryna fick berätta om hur de kom till Sverige, sin upplevelse av att bo i Stockholm och hur vardagen med barn ser ut nu. Besöket avslutades med att Kronprinsessparet fick träffa en grupp elever under en lektion.

Läs mer om centret >>

Läs mer om Beredskapslyftet >>