Grönt och hållbart, är här för att (vi ska kunna) stanna

  • 15 december 2022
  • Krönika
  • Nyhet
Novare

Förändringens tid är här, men det kanske man alltid säger. Vi som upplevt några lågkonjunkturer är något luttrade men vad ingen har upplevt tidigare är en akut klimatkris, vilket vi faktiskt står inför idag. Internationella toppmöten, avtal och överenskommelser avlöser varandra och politiker lägger fram sina olika strategier. Men förändring är svårt och vad är egentligen drivkraften? Är det akut, gäller det oss, är det redan kört, vad tjänar jag på det, vilka ska man lyssna på – vad gäller?! Varför känns det inte bra nog och varför är inga någonsin nöjda. Plötsligt låter det som ett strategimöte i vilket företag eller organisation som helst – och analysarbetet inför en rekryteringsprocess. 

Novares Industri & GreenTech-team har förmånen att följa aktörer som brinner för förbättring och som skapar det genom framtagande av nya former av fossilfria bränslen, strategier och produktionsprocesser, investeringar och entreprenörskap. Gemensamt är att det behövs ett tydligt ledarskap och en stor del nyrekrytering. I våra chefsrekryteringar söker vi alltid efter egenskaper såsom tydlighet, driv, energi, självinsikt, strategisk förmåga och uthållighet för att nämna några. Till detta kommer nu ännu mer; mod och risktagande, förutsättningar att bryta ny mark, dialoger med beslutfattare och politiker, hantering av tillståndsprocesser med mera. Och så måste man såklart skapa ett attraktiv arbetsgivarvarumärke. Det kräver sin kvinna eller man! USP:en i den här sektorn är att det nästan inte kan bli mer syftesdrivet. Man hör sig själv ofta säga ”…ja alltså det här företaget har ju så att säga hållbarheten redan i sin core business…”

Vi som jobbar med rekrytering inom detta område ler varje dag på väg till jobbet. Det finns så många duktiga personer som kan och vill bidra till att göra den gröna omställningen möjlig. Investerare och företagare satsar, och vi möter eldsjälar, entreprenörer och erfarna ingenjörer – inte minst kvinnor – som ser en ny häftig bransch växa fram och inte räds att byta trygga anställningar för att faktiskt ”plikten kallar”. 

Ja, det är akut och det är nu det sker och vi följer med stor spänning följande trender:

– Vad händer med Hållbarhetschefens roll? Det arbetet görs bäst ute i affären, men om ingen representant finns i ledningsgruppen kanske man tappar insyn och relevans för att göra det bästa jobbet. 

– Tillståndsprocesserna.

– Tillståndsprocesserna.

– Tillståndsprocesserna.

 

Anna Malmström, Senior Consultant på Novare Executive Search