En trygg start i Sverige – en bred samverkan för att hjälpa flyende från Ukraina

  • 23 mars 2022
  • Beredskapslyftet
  • Pressmeddelande
Novare

För att snabbare hjälpa de som flyr från Ukraina till Sverige sjösätts nu initiativet En trygg start i Sverige. Där samlas ett antal ideella organisationer och näringslivet i ett gemensamt projekt för att hjälpa så många som möjligt till en bra start i Sverige med fokus på ett tryggt första boende.

I nuläget är de flyende främst kvinnor, barn och äldre. Den första akuta frågan när de anländer i Sverige är att säkerställa att de får någonstans att bo. Det måste ske fort och på ett sätt som säkerställer att de, inte minst barnen, får en så trygg, säker och stabil tillvaro så snabbt som möjligt.

Rädda Barnen samarbetar med den ideella plattformen Airbnb.org vars verksamhet syftar till att hjälpa människor med boende i kristider. Airbnb.org, Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Stadsmissionen skapar tillsammans en process för ett tryggt mottagande av flyende från Ukraina och kompletterar det arbete som görs av bland annat Migrationsverket, kommuner och MSB. Genom att addera bakgrundskontroller, intensivutbildningar och volontärer skapas en tryggare process för alla.

Fakta: En trygg start i Sverige
Genom Airbnb.org kan privatpersoner och företag göra delar av sina hus och lägenheter tillgängliga säkert och snabbt i två till fyra veckor för att på det sättet ge myndigheterna mer tid att lösa den långsiktiga boendefrågan. Rädda Barnen står för matchningen med familjer i behov av boende och tillsammans med Stadsmissionen också för volontärer som kan hjälpa till med myndighetskontakter och praktiska frågor. En trygg start i Sverige kanaliserar också, via Beredskapslyftet, intresset från medarbetare i näringslivet att erbjuda boende och ställa upp som volontärer. Vid starten går information ut till över 100 000 medarbetare inom ett 30-tal bolag i Sverige.

Partners är Airbnb.org, Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Stadsmissionen. Flera andra organisationer såsom World Childhood Foundation, UNICEF Sverige och UNHCR kommer också delta i arbetet med sin expertis och välkomnar det varmt. Fler samarbeten med både hjälporganisationer och näringsliv kommer dessutom sökas för att vi ännu bättre ska kunna bidra till de stora behov av stöd som finns.

Till pressmeddelanet >>

Mer information och för att anmäla sig >>