Emelie Norling till Summa Equity

  • 14 september 2023
  • Rekrytering
Novare

Emelie Norling har utsetts till Impact Director på Summa Equity.

”Det är så uppfriskande att vara i en miljö där påverkan är kärnan och alla förstår hållbarhet. Här handlar det inte om att omvandla en befintlig verksamhet för att göra den mer hållbar. Summa har varit syftesdrivet från första början och strävar efter positiv påverkan genom att ta itu med några av vår tids stora sociala och miljömässiga utmaningar.” säger hon. 

Norling kommer närmast från rollen som Head of Responsible Investment på AFA Försäkring, vilket har givit henne många värdefulla insikter i en kapitalägares investeringsverklighet. 

Till pressmedelandet >>

Foto: Summa Equity