Tomas Jernelöv till Länsförsäkringar Gävleborg

  • 22 mars 2024
  • Rekrytering
Novare

Länsförsäkringar Gävleborgs styrelse har nu utsett Tomas Jernelöv till ny vd för Länsförsäkringar Gävleborg. Tomas jobbar idag på LF Hypotek och har varit inom LF-gruppen i olika roller sedan 2006, där ungefär halva tiden varit på LFAB och den andra halvan på LF Uppsala.

”Vi är jätteglada över att ha hittat en person som har den bakgrund vi önskar, och som kan vår federation och vårt bolag. Vi i styrelsen är övertygade om att Tomas är rätt person att leda LF Gävleborg in i framtiden, utifrån den väg vi stakat ut i vår tillväxtstrategi”, säger Jonas Olsson, styrelseordförande Länsförsäkringar Gävleborg.

Tomas Jernelöv tillträder sin tjänst under juni 2024.

Tomas har sedan han började inom LF-gruppen 2006 haft flera uppdrag, bland annat som bankchef och segmentsansvarig inom företag och lantbruk i Länsförsäkringar Uppsala. Innan dess roller som chef för bolagsstöd och analys, samt affärsutveckling och kommunikation och nu de senaste åren på LFAB och LF Hypotek som ansvarig inom affär och affärsstöd. Innan Länsförsäkringar jobbade Tomas bland annat på Skandia.