Anders Broström till Entreprenörskapsforum

  • 28 januari 2022
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Anders Broström har rekryterats till ny VD för Entreprenörskapsforum. Han är idag universitetslektor vid Kungliga tekniska högskolan och tillträder sin nya roll den 1 maj.

”Anders blir vd i ett skede där entreprenörskap och innovation är nödvändiga för att främja en stark återstart av Sverige efter pandemin. Under de kommande åren behöver stora strukturreformer genomföras, där har vi ett stort ansvar att se till att de beslut som tas är väl underbyggda. Med sin bakgrund kommer Anders att vara rätt person, att med sin kunskap, sina nätverk och sitt driv, flytta fram vår position ytterligare. Jag vill också passa på och tacka Johan Eklund för sju år som har varit väldigt viktiga i Entreprenörskapsforums historia. Hans engagemang och bidrag har i stor utsträckning banat väg för den position som Entreprenörskapsforum åtnjuter idag. Vi önskar Johan all framgång i sin nya roll, säger Lars Backsell, styrelsens ordförande.”

”Jag ser mycket fram emot uppdraget. Jag har alltid varit intresserad av samspelet mellan olika aktörer för att vinna ny kunskap och där har Entreprenörskapsforum en väldigt viktig roll att spela. Entreprenörens roll för en positiv framtidsutveckling är central. Det gäller utmaningar som klimatomställning, digitalisering men också integration och samhällsutveckling – frågor där småföretagande, innovation och tillväxt kan vara avgörande, säger Anders Broström.”

Läs mer här >>