Novares hållbarhetsprogram för ledare och styrelser

Andra program

Novares resa till Norrbotten med ledare för att studera hållbar omställning
Novare besöker LKAB gruva för att studera hållbarhet
Novare besök i norrland för att studera hållbarhet
Novare ledarskapsprogram i Norrland
Novares ledarskapsprogram