Novare Styrelseutbildning

The Board Program – Framgångsrikt Styrelsearbete

är en 3-dagars styrelseutbildning, riktar sig till dig som både är intresserad av styrelsearbete och vill verka genom en styrelse. Kanske har du redan styrelseuppdrag idag eller vill kunna ta ett sådant senare.

 

styrelseutbildning

The Board Program – Framgångsrikt styrelsearbete

The Board Program – Framgångsrikt styrelsearbete är en tredagars styrelseutbildning som tar avstamp i det nutida och moderna styrelsearbetet och riktar sig till dig som både är intresserad av styrelsearbete och vill verka genom en styrelse. Kanske har du redan styrelseuppdrag idag eller vill kunna ta ett sådant senare. Styrelseutbildningen är också intressant för ägare som vill driva ett effektivt styrelsearbete och/eller tillsätta externa styrelseledamöter eller som vill förbereda medarbetare till att kunna ta styrelseuppdrag i dotter- och innehavsbolag.

I denna styrelseutbildning fokuserar vi på allt du behöver känna till för att vara en kompetent och trygg styrelseledamot i styrelserummet, och kunna bidra till företagets utveckling. Vår styrelseutbildning omfamnar och tar avstamp i ett ESG – Environment-Social-Governance – perspektiv.

 

Ytterligare fördelar med programmet
Utbildningen avslutas med Certificate of Completion från Novare Board Programs samt medlemskap i Novare Board Network.

Novare Board Network
Som deltagare i våra styrelseutbildningar erbjuds du alltid medlemskap i Novare Board Network där du förlänger nyttan av utbildningen genom en mötesplattform för hela ditt yrkesliv. Genom våra övriga verksamheter i Novare Leadership Academy och Novare koncernen i stort vill vi alltid bidra till livslångt lärande och ständig utveckling.

Mer i vårt erbjudande till dig
Du får också möjlighet att träffa en Senior konsult från Novare Executive Search med gedigen erfarenhet och fokus på Styrelsetillsättningar. Under mötet får du en unik chans att stämma av din kompetens mot marknadens behov och resonera om din personliga profil. Vi kontaktar dig före programstart för att boka mötet.

Omfattning
3 dagar
Pris
35 900 SEK ex moms
Lokal
Blasieholmen, Stockholm
Antal deltagare
15-20 deltagare
Datum
27-29 augusti FULLBOKAD 24-26 september 15-17 oktober 26-28 november 3-5 december – in English
Tid
kl 9.00-17.00 samt 9.00-16.00 sista dagen
Ring eller maila om du vill vara med på väntelista! Programmet ges också skräddarsytt för separat bolag och styrelse
”Kursen ger en mycket bra inblick i styrelsearbete, både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv och erbjuder en god möjlighet till fortsatt nätverksbyggande. Rekommenderar den varmt för både blivande och redan aktiva styrelsemedlemmar.”
– Magnus Dalhammar, Head of Investor Relations, Investor AB
Styrelseutbildning

Ur programmet

 • Styrelsens uppgifter
 • Aktiebolagslagen och dess innebörd för styrelsen
 • Bolagsstyrning
 • Svensk Kod för Bolagsstyrning, en överblick
 • Delegation och annan ansvarfördelning
 • Skadeståndsansvar och annat personligt ansvar för enskild styrelseledamot
 • Ersättningar och regelverk
 • Ekonomi för styrelsen: att driva lönsam tillväxt
 • Att växa i finansiell balans
 • Viktiga KPIer
 • VD rekrytering
 • People & Culture på styrelsens agenda
 • Säkerhet på styrelsens agenda
 • Hållbarhetsfrågorna och CSRD i styrelsen
 • Praktiska tips för ett effektivt styrelsearbete
 • Gästföreläsningar av ledande styrelsepersoner
”Ni har verkligen lyckats med helheten som bygger på tunga kunskaps baserade individer. Programmet ger en väldigt positiv inblick I Novare’s kultur vilket är en inspiration i sig själv… mersmak.”
– Ulrika Andersson, EVP Strategic Project & MA, Perstorp AB

Våra föreläsare

Urban Båvestam

Urban Båvestam

Programledare

Urban Båvestam är advokat på Lindahls Advokatbyrå i Stockholm. Han är specialiserad på aktiebolagsrätt och tvistlösning. Han biträder styrelser med löpande rådgivning och utses regelbundet till ordförande på bolagsstämmor.

Hans Stråberg

Gästföreläsare

Hans Stråberg, vinnare av Guldklubban 2019, Styrelseordförande Atlas Copco, SKF och Roxtec, styrelseledamot Investor AB, Anocca och Mellby Gård. Hans var även tidigare VD och koncernchef för Electrolux.
Hanna Setterberg

Hanna Setterberg

Programledare

Hanna Setterberg är expert inom hållbarhet, redovisning och finansiering, med en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har blandat annat forskat om hur kapitalmarknadsaktörer integrerar ESG i sin praktik och varit gästforskare vid Columbia Business School i NYC och ESMT Berlin.
Magnus Bild

Magnus Bild

Programledare

Magnus Bild är medgrundare av utbildningsföretaget Bild&Runsten. Han har lång och bred erfarenhet av utbildning för styrelseledamöter. Magnus är ekonomie doktor och har varit adjungerad professor i finansiell kommunikati
Jessica Häggström

Jessica Häggström

Föreläsare Värdeskapande Talent Management

Jessica Häggström är Head of Human Resources, Investor AB. Hon är även styrelseledamot i Collegial och Min Stora Dag. Jessica har även arbetat på Ericsson med Talent Management, HR Managament och Compensation och Benefits samt varit konsult på Watson Wyatt.
Patrik Tigerschiöld

Patrik Tigerschiöld

Gästföreläsare

Patrik Tigerschiöld är vinnare av Guldklubban för noterade bolag 2020. Styrelseordförande Bure Equity AB. Styrelseordförande i Cavotec SA, Mycronic AB, Föreningen för god sed på aktiemarknaden, Aktiemarknadsbolagens Förening och Atle Investment Management AB.
Erika Andersson

Erika Andersson

Föreläsare Ersättningar

Erika Andersson, Allshares AB (FKA Novare Pay Consulting AB). Erika har över 10 års erfarenhet av att arbeta med ersättningsfrågor. Erika har tidigare arbetat som konsult på Novare Executive Compensation, Aon Hewitt och McLagan i London.
Petra Hedengran

Petra Hedengran

Kursledare oktober 2023

Petra Hedengran är Chefsjurist på Investor AB och ansvarig för bolagsstyrning, samt för investeringar i EQT. Petra är också styrelseledamot i Alecta, Electrolux, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.
Mats Granryd

Mats Granryd

Gästföreläsare

Mats Granryd är generaldirektör och styrelsemedlem i GSMA, en sammanslutning av mer än 700 mobiloperatörer världen över vars syfte är att leda den globala utvecklingen inom mobilindustrin. Dessförinnan var han VD för Tele2 Group och har mångårig erfarenhet av olika ledande befattningar inom telekombranschen.
Sofie Montelius

Sofie Montelius

Föreläsare Säkerhet

Sofie Montelius, Head of Security, Investor AB. Sofie är statsvetare och slavist från Uppsala Universitet och S:t Petersburgs Statliga Universitet. Med över 20 års erfarenhet från Säkerhetspolisens enhet från Statliga Aktörer har hon gedigen erfarenhet av säkerhetsrådgivning.
Cecilia Lundin

Cecilia Lundin

Föreläsare Värdeskapande Talent Management

Cecilia Lundin är Chief Human Resources Officer på Handelsbanken. Hon är även styrelseledamot i Childhood och Grant Thornton. Cecilia har en bakgrund från affärsroller i ledande befattning inom IT och Telekom samt från HR-direktörsroller i bolag som exempelvis Northvolt.
Fredrik Hillelson

Fredrik Hillelson

Föreläsare VD-rekrytering

Grundare & VD Novare Human Capital, VD Novare Executive Search. Grundade Novare 2001. Arbetar främst inom VD- Styrelserekrytering. Tidigare erfarenhet från Investor AB, 3 Sverige, Accenture och Scania. Kandidatexamen i personal- och arbetsrättsvetenskap från Stockholms universitet samt officersexamen från Marinens officershögskola.
Marie-Louise Kjellström

Marie-Louise Kjellström

Moderator och programledare

Marie-Louise Kjellström är arbetande styrelseordförande för Novare Leadership Academy och leder affärsområdet Board Programs. Marie-Louise arbetar med frågor i professionell styrelseutveckling sedan 2015. Hon är också Ordförande i Club Eriks AB och i Valberedningen för Sophiahemmet i Stockholm. Bland tidigare styrelseuppdrag märks Hemnet, Stockholms Handelskammare och Projektplce bland andra.

Nyfiken på att veta mer? Hör av Dig!

VI finns här för dig om du har eventuella funderingar om utbildningen. Varmt välkommen att höra av dig!

Marie-Louise Kjellström Novare Leadership Academy

Marie-Louise Kjellström

Head of Novare Board Programs

Jacob Neckmar Novare Leadership Academy

Jacob Neckmar

Project Manager