Insikter från Novare North Innovation Tour 2024

  • 9 april 2024
  • Ledarskapsprogram

Under vår resa till Norrland som en del av Novare Executive Program fick vi inblick i vilka utmaningar och möjligheter som företag och samhället står inför i och med den gröna omställningen som pågår med full kraft.    

Leadership Academy
  • Den största utmaningen är trots allt kopplat människor 

Regionen har ett fantastiskt driv med enorma projekt och investeringsplaner för grönt stål, grönt flyg, gröna batterier mm. Men den största utmaningen är kopplad till människor, den sociala transformationen och den snabba populations-tillväxten som krävs för att lyckas med omställningen.

  • Hur ska man attrahera talanger och behålla dem? 
  • Hur undviker man kompetens-kanibalisering? 
  • Hur anpassar man infrastruktur i allt från boende, förskolor och sjukvård? 
  • Hur skapas en inkludering i samhället där människor trivs och regionen blomstrar?    


Vi fick bland annat ta del av ett intressant initiativ där flera bolag och kommuner gått ihop för att lösa rekryteringsfrågan tillsammans. Med hjälp av en databas kring kompetensförsörjning som också innehåller information om hur livet i norra Sverige ser ut. Detta för att locka och underlätta för människor att ta steget och flytta hit och erbjuda en sk. ”soft landing” där människor som flyttar in landar rätt vilket också ökar chansen att bli kvar på lång sikt.

Ett annat exempel är uppförandet av småhus i Kiruna där de boende betalar hyra på nivå med en liten lägenhet, men med de fördelar som kommer med att bo i hus. Här delades många funktioner mellan flera hushåll. Dels för att få ner kostnaderna, dels för att få människor att mötas, bygga sociala nätverk, sammanhang och trivsel. 

Men, mest berörda blev vi av de många exempel på enskilda personer som tog emot individer och familjer som flyttat norrut. Det ’slösades’ generöst med varma kläder, pulkor och pulkåkning, guidning till affärer, tips på mat att tillaga och annat som skapar en känsla av välkomnande och som får vardagen att fungera.   

 

  • The ”magic sauce” är samarbete

Ensam är inte stark och för att lyckas med den gröna omställningen krävs det nya former av samarbeten över gränser och sektorer. Under resan såg vi flera fantastiska exempel på detta. Att exempelvis komma till Skellefteå och Sara Kulturhus och där lyssna till representanter från Skellefteå kraft och Kommunen m.fl. utan att det var uppenbart vem som representerade vilken organisation gjorde det tydligt vilken deras ”Magic sauce” var; samarbete! Med ett högre syfte och en gemensam vilja att skapa uthålligt värde går det att lyckas med det till synes omöjliga 

Vi fick också inblick i den oundvikliga intressekonflikten som uppstår när den snabba tillväxten som den i Norrland äger rum. Vi bevittnade utmaningar med att bygga ett hållbart samhälle där etablerade och nya grupper ska hitta former för att samexistera och vidden av komplexiteten i det. Markresurserna är ändliga och intressekonflikten mellan samers lagstadgade rätt till betesmark och exploateringen av mark för nyindustrialisering av norra Sverige är påtaglig.  

 

  • Den gröna omställningen – en nationell angelägenhet

Den gröna omställningen pågår med full kraft och det finns en stolthet i regionen med många passionerade eldsjälar som lever för en hållbar framtid och som många följer. Men den gröna omställningen är inte en regional angelägenhet – om inte Norrland lyckas med omställningen kommer inte Sverige att lyckas. Vi lovade att göra vad vi kan med våra nyvunna insikter, fortsätta göra våra innovationsresor till regionen och sprida ordet kring allt vi lärt oss. 

Vad kan du göra för att vara en del av lösningen för vår gemensamma framtid?

Tack till alla som tog emot oss på bästa sätt och så generöst delade med sig av sina utmaningar och möjligheter! 

 

Vill du veta mer om nästa års resa?

Hör av dig till mig så berättar jag mer om nästa tillfälle av Novare North Innovation Tour.

Petra Wigh Novare Leadership Academy

Petra Wigh

Head of Leadership Programs