Unikt initiativ för ukrainska barn

  • 1 april 2022
  • Beredskapslyftet
Intro

Nu öppnar ett nytt aktivitetscenter för ukrainska barn i Nordiska museets lokaler på Djurgården i Stockholm. Målet är att erbjuda barn som flytt från krigets Ukraina en trygg miljö med rutiner och social interaktion, med ukrainska projektledare och handledare. Det är den ideella organisationen Beredskapslyftet som står bakom Ukrainian Children Activity Center och tisdagen den 19 april blir det premiär för 100 barn i åldrarna 6-10 år.

Denys Gordiyenko är projektledare för centret och kom från Ukraina för två veckor sedan:

– The center will make it possible for children to enter Swedish society peacefully and safely, and will also enable their parents to settle in and look for work. Those of us who have come to Sweden have gone from planning for the next few hours to planning for the next few months. We are grateful for the opportunity to go to school in Sweden and many of us plan for our kids to do so in the autumn, if we are still here then.

– Vi är glada att kunna bidra med våra lokaler för att skänka en stunds trygghet för de här barnen. När frågan kom var det inte möjligt att säga annat än ja. Jag är stolt över hur vår organisation snabbt ställer om för att hitta tid att hjälpa till och passande miljöer för barnen att vara i, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman för Nordiska museet.

– Många vill göra en insats och vi är tacksamma för allt stöd, inte minst från Nordiska museet, som gör detta möjligt. En viktig poäng är att centret kommer drivas av ukrainska projektledare och handledare, de vet bäst vad barnen behöver – vårt uppdrag är att hitta finansiering och använda vårt kontaktnät, säger Fredrik Hillelson, medgrundare Beredskapslyftet.

Ukrainian Children Activity Center 
Aktivitetscentret kommer vara öppet från mitten av april till slutet av juni. Målet är att det är samma 100 barn som kommer delta perioden ut.  Barnen kommer delas in i grupper efter årskurser och handledare är nyanlända ukrainska lärare. Även om centret inte kan ersätta en skola kan detta underlätta för de barn som vill fortsätta vårterminens skolgång i enlighet med ukrainsk läroplan. Aktiviteter kommer vara en blandning av lek, lektioner, svenskundervisning och utflykter. Centret kommer vara gratis för familjerna och finansiering kommer från näringslivet och privata donationer.

KONTAKT

Nordiska museet
Sofia Hiller, pressansvarig, 072-973 28 30,sofia.hiller@nordiskamuseet.se

Beredskapslyftet
David Löfvendahl, 076-1145601, david.lofvendahl@novare.se 

Om Beredskapslyftet
Beredskapslyftet startade 2020 som ett sätt att mobilisera näringslivets resurser för att hjälpa vård, skola och omsorg under pandemin. Idag är Beredskapslyftet en ideell organisation som bland annat driver initiativet En trygg start i Sverige och ett nätverksprogram för unga i Järva. www.beredskapslyftet.se 

Om En trygg start i Sverige
En trygg start i Sveriges första projekt var ett samverkansprojekt där Airbnb.org, Rädda Barnen Sverige samt Stadsmissionen gick samman för att möjliggöra för privatpersoner att upplåta hela eller delar av sina hem för ukrainska flyktingar under trygga former.  www.tryggstartisverige.se

Nordiska museet
Läs mer om Nordiska museet på www.nordiskamuseet.se 

Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet