Fredrik Hillelson i LO-seminarium

  • 8 mars 2022
  • jämställdhet
  • Okategoriserad
  • Panelsamtal
Intro

På 8 mars bjöd LO in till seminarium där Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister, Susanna Gideonsson, ordförande LO och Christer Bergqvist, chef på Enheten för kompetensförsörjning och livslångt lärande, Myndigheten för yrkeshögskolan samt Fredrik Hillelson medverkade under ledning av Laura Hartman, chefsekonom på LO.

Seminariet – Vem får del av omställningen? – tog upp frågan hur  framtidens arbetsliv ställer krav på omställning samtidigt som statistiken visar att det är stor skillnad på hur män och kvinnor får tillgång till vidareutbildning.

Susanna Gideonsson inledde med att konstatera hur fort förändringen går nu, men att utvecklingen i främst kvinnodominerade yrken har stagnerat och arbetsmetoderna är desamma som för 40 år sedan. Det kan till viss del härledas i skillnaden mellan heltid och deltid men att det också är en ekonomisk fråga när många redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop (snittlönen för kvinnor i LO är 23 300 kronor i månaden). Tröskeln för arbetare att vidareutbilda sig är dessutom högre än för mer studievana grupper.

Eva Nordmark tog upp hur allt fler arbeten idag kräver utbildning och att arbetsmarknaden är i stor förändring. Fokus har tidigare legat på de som har heltidsarbeten, de nya paketen som nu har förhandlats fram kring omställning stärker möjligheterna även för de med deltidsarbeten.

Fredrik Hillelson inledde med att lyfta frågan om föräldraledighet och hur den påverkar kvinnor på arbetsmarknaden. Han tog också upp arbetet med Beredskapslyftet som visade hur en lyckad omställning kräver mycket handpåläggning, det räcker inte med en app för att få människor att skola om sig.

Christer Bergqvist tog upp vikten av att skapa utbildningar som går att kombinera med arbete och hur nya sätt att bereda tillträde till utbildningar med valideringar nu skapar helt nya möjlighet för fler att få behörighet.

Den efterföljande diskussionen tog bland annat arbetsgivares ansvar, nytänkande arbetsorganisation, hur vi ska gå från hållbara samhällen till hållbara medarbetare samt vikten av jämställd arbetstid.

Se samtalet i sin helhet >>