Peter Neuberg till Coromatic

  • 5 september 2022
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Peter Neuberg har rekryterats till ny koncernchef och VD för Coromatic. Han kommer närmast från en roll som VD på SEHED Byggmästargruppen och har mer än 20 års erfarenhet från byggbranschen med ledande roller inom Skanskakoncernen samt som VD för JM Entreprenad.

”– Peters erfarenheter matchar våra behov perfekt med den position vi har just nu där marknaden är glödhet inom våra lösningar för reservkraft och datacenter. Vi behöver nu växa den interna kostymen för att klara efterfrågan, och samtidigt jobba väldigt nära våra kunder och marknaden för fortsatt tillväxt. Här har Peter det ledarskap som krävs för att ta oss vidare på den resan, kommenterar Anette Blücher tf. vd för Coromatic och vd för E.ON Infrastruktur.

– Jag är förstås väldigt hedrad över att få ta mig an det här uppdraget. Coromatic är i en otroligt spännande bransch med ett erbjudande som är centralt för den snabba digitaliseringen av samhället. Jag ser också att det finns stora synergier avseende utvecklingen inom byggbranschen vad gäller samverkan, arbetsmetoder och inkludering av medarbetare. Det är bland annat erfarenheter kring detta som jag tar med mig i min nya roll, kommenterar Peter Neuberg.”

Peter Neuberg tillträder som VD för Coromatic den 1 oktober.

Läs mer här >>