Pål Bergström till Sjunde AP-fonden

  • 19 december 2022
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Novare har varit med och rekryterat Pål Bergström till ny VD för Sjunde AP-fonden. Han arbetar idag som chef för Stora företag och institutioner på Swedbank. Pål Bergström har tidigare bland annat haft olika befattningar på Svenska Handelsbanken, varit chef för finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet samt biträdande chefsekonom på Riksgälden.

Pål Bergström tillträder senast den 1 juli 2023.

”Vi är mycket glada över att ha rekryterat Pål Bergström till AP7. Han är en omvittnat god ledare med analytisk skärpa och bred erfarenhet från både privata och statliga verksamheter på den svenska kapitalmarknaden. Tillsammans med alla duktiga medarbetare kommer han att kunna fortsätta utvecklingen av verksamheten till gagn för fondens sparare”, säger Per Frennberg, styrelseordförande AP7.

”Jag känner mig hedrad över förtroendet att få ta ansvar för en central institution i det svenska pensionssystemet. Under många år har jag i olika positioner kunnat följa verksamheten och känner stor respekt för de resultat som uppnåtts när det gäller både kapitalförvaltning och hållbarhetsarbete. Det ska bli en sann glädje få ta det arvet vidare”, säger Pål Bergström, tillträdande vd AP7.

Läs mer här >>

Foto: Swedbank