Charlotta Sund till SSC

  • 4 maj 2023
  • VD & Styrelse-rekrytering
Novare Executive Search

Styrelsen för det svenska statliga rymdbolaget SSC har utsett Charlotta Sund till ny VD och koncernchef för bolaget.

– Sverige kan ta en ledande roll i världens rymdutveckling, med vår ingenjörskompetens, vårt geografiska läge mellan Östersjön, Atlanten och Nordpolen och Esrange som EU:s enda fastlandsbaserade rymdbas. Mycket av vår digitala värld är helt beroende av rymdtjänster, även i branscher där rymd sällan diskuterades förut. Samtidigt har svensk rymdförmåga stor betydelse för Sveriges säkerhet. Därför är jag mycket glad att styrelsen beslutat anställa en VD med gedigen erfarenhet både från kommersiell och internationell affärsverksamhet och från samhällskritisk infrastruktur här hemma. Båda behövs för att leda SSC till nästa nivå, säger Anna Kinberg Batra, SSC:s styrelseordförande.

Sedan 2018 är Charlotta Sund VD och koncernchef för Tekniska verken i Linköping. Där har hon bland annat tagit organisationen genom den rådande energikrisen som inneburit nya förväntningar från både privata och kommersiella aktörer kring hållbarhet och säkerhet.

Charlotta har även en bakgrund från det svenska telekombolaget Ericsson där hon hade flera ledande befattningar – bland annat i koncernledningen som ansvarig för globala affärer med fokus på IoT (Internet of Things). Från den tiden tar hon med sig ett tydlig fokus på kunden och erfarenhet från att göra hållbarhet till en integrerad del av bolagsstrategin.

Charlotta Sund är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Idag har hon styrelseuppdrag för Enea och Hexatronic. Under april utsågs Charlotta även till teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet.

– Det känns otroligt spännande att ansluta till SSC och rymdbranschen under denna historiska period i tiden. I takt med att rymdens infrastruktur får allt större betydelse för våra moderna samhällen på jorden så etablerar sig SSC på riktigt som ett samhällsbyggarbolag. Jag hoppas kunna använda min bakgrund inom digitalisering som hållbar utveckling för att hjälpa bolaget att uppfylla sitt samhällsuppdrag och fortsätta konkurrera på den kommersiella rymdmarknaden. Och jag tar med min passion för ledarskap och organisationsutveckling på denna spännande resa, säger Charlotta Sund.

Charlotta tillträder sin nya roll under hösten 2023 och efterträder Stefan Gardefjord som går i pension vid årsskiftet efter tolv år på SSC.

Till pressmeddelandet >>