Erika Andersson intervjuad i SvD

Publicerat 2019, 7 januari

Erika Andersson är vd på Novare Pay och i SvD får hon kommentera det faktum att bara ett av börsens 30 största bolag har en kvinna som vd, Birgitte Bonnesen på Swedbank.

Ur artikeln:
”Forskning visar att kvinnliga ledare tenderar att prioritera jämställdhet i sin organisationen. Och att kvinnor på bolagets högsta post också ger ett signalvärde som sätter avtryck i organisationen. Oavsett så är det intressant att den ledningsgrupp som har mest jämställd fördelning mellan män och kvinnor är just Swedbank. Där uppgår andelen kvinnor till hela 41 procent. Allt detta visar Novares statistik över ledningsgrupper och vd:ar i de största svenska börsbolagen.

– Jag tror att en ökad andel kvinnor i styrelser och i vd-roll skulle medföra fler kvinnor i ledningsgrupperna. Att det finns tre gånger så många män som kvinnor och att förhållandet inte har ändrats sedan 2016 är tråkigt att se, säger Novares Erika Andersson och tillägger:

– Tyvärr finns det i dagsläget lite som visar att andelen kvinnliga vd:ar och kvinnor i styrelser kommer att öka inom överskådlig tid.

(…)

Upprepade undersökningar, bland annat från investmentbanken Morgan Stanley, visar att en bättre jämställdhet kan ge bättre beslutsfattande, bättre produkter, bättre innovationsförmåga, ökad tillfredställelse och högre lojalitet hos anställda.”

Läs hela artikeln här (endast tillgänglig för prenumeranter) >>

 

Dela

« »