Youth Academy 2023

  • 17 augusti 2023
  • Nyhet
Novare

Nu har Novare Intro i samarbete med Stockholms stad genomfört den sjätte omgången av sommarprogrammet Youth Academy. Under sommaren har omkring 150 nyfikna ungdomar arbetat med att utveckla nytänkande lösningar och affärsidéer inom olika utvecklingsområden för Stockholms stad.

Under dessa veckor har deltagarna fått arbeta med affärsplaner och fått möta spännande personer som delat med sig av sina erfarenheter från arbetslivet. Genom att arbeta med affärsidéer har deltagarna fått testa på entreprenörskap, samtidigt som de varit en del i att göra Stockholms framtid ännu bättre. Exempel på frågeställningar som deltagarna i Youth Academys sommarprogram har fått möta är ”Hur skapar vi en ekonomiskt hållbar storstad?” och ”Hur kan vi se till att barn och unga får sin röst hörd inom politiken?”.

Tack till alla inblandade som har gjort Youth Academy möjligt!

Youth Academy startade som en pilot sommaren 2018 där 25 ungdomar från bland annat Tensta, Husby, Östermalm, Lidingö och Upplands Väsby deltog.