Seminarium kring föräldraersättning, svensk exportsuccé eller karriärfälla?

  • 25 augusti 2022
  • Nyhet
  • Panelsamtal
Novare

Novare Pay Consultings VD Erika Andersson inledde med statistik kring livslön, karriär och pension och hur man med data kan se att kvinnors stora uttag av föräldraledighet påverkar livslönen negativt. Bland önskade reformer för att snabba på en ökad jämställdhet i uttaget märktes informationsinsatser från arbetsgivaren för att berätta om fördelar med jämställt uttag, kompetensutveckling under föräldraledigheten samt utökade möjligheter att erbjuda hushållsnära tjänster.

Därefter berättade Laura Hartman, chefsekonom på LO, om de reformer som LO önskar för skapa ett bättre uttag mellan män och kvinnor. Bland förändringar som önskades nämndes utökad barnomsorg utanför arbetstid, individualisering, införandet av en 3-årsgräns och därefter en pott med årliga dagar upp till 8 års ålder.

Ett panelsamtal följde där Laura Hartman, Evelina Anttila partner på Well Street, Lena Bjurner generalsekreterare på HR-Föreningen samt Fredrik Hillelson, VD och grundare, diskuterade olika infallsvinklar och erfarenheter. Laura tog upp hur frågan är känslig att diskutera då det snabbt blir en fråga om att familjer själva ska bestämma hur man lägger upp sin ledighet, även Evelina Anttila tog upp hur frågan kan vara svår att diskutera med vänner men också vikten av ägandeskap i organisationer och hur fler kvinnor på ledande positioner kan skapa positiv förändring. Lena Bjurner efterlyste fler synliga förebilder som berättade om hur de delat på sin föräldraledighet och Fredrik Hillelson berättade hur det på bara några år gått från att vara problematiskt med barnlediga chefer till att idag ses som något självklart.

Kontakta Maria Träisk för att ta del av rapporten!
maria.traisk@novare.se