Novares jämställdhetsindex 2023

  • 8 mars 2024
  • Nyhet
Novare

Jämställdhetsfrågan är aktuell varje dag, året runt och som ett av Sveriges ledande rekryteringsföretag är det viktigt att vi förstår den maktposition vi har, och den påverkan vi kan göra när det gäller jämställdhet. Det är viktigt att vi också är transparenta och pratar om frågan.

 

Novare har sedan 2017 visat upp siffror på hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i våra rekryteringar och hur det ser ut inom Novaregruppen. Vi kallar det Novares Jämställdhetsindex, som vi nu för sjunde året i rad visar upp. Vi har en bit kvar till ett jämställt näringsliv där alla röster räknas och hörs, men det är bara genom att våga räkna och sätta ord på verkligheten som vi kan förändra den.